KARIKATURY - galerie

karikaturista
karikaturista

Známé osobnosti byly od nepaměti pro karikaturistu vděčným tématem a někteří si svou vizáží o karikatury přímo říkají, posuďte sami......


... Kouzlo karikatury spočívá v tom, že při všelikých deformacích obličeje karikovaného se neztrácí podoba, ba naopak. Když se karikatura podaří může být charakteristější než-li kdejaká fotografie....

 

 

Co je to karikatura......

Karikatura (z ital. caricare, přehánět, dělat ostudu) se od všech jiných humoristických žánrů odlišuje nejen svou úmyslně zjednodušenou zkratkovitostí podání, ale především zjevným přeháněním a úmyslným zdůrazňováním vybraných rysů zobrazovaného člověka.

Jádrem karikatury je konfrontace skutečnosti a ideálu, které zpravidla probíhá v etické rovině.

Historie karikatury sahá až do starověkého Egypta, což dokládají politicky a sociálně kritické kresby na papyru proti faraonům a soudnictví. Karikatura byla nalezena také ve výjevech řeckého vázového malířství a drobné plastice. V antickém Římě se karikatura objevuje v nástěnném malířství a v architektonických prvcích. Ve středověku k. můžeme najít např. ve výzdobě rukopisů, chórových lavic.

Historické, zejména pak politické, karikatury jsou důležitým pramenem informací. Představují autentické svědectví o historických osobnostech, událostech, problémech či náladách soudobé společnosti.

Předmětem karikatury bývají nejčastěji osoby veřejně činné a všeobecně známé (například politici, sportovci, umělci apod.).karikatury-svatba

tužka