Milan Boček

602476180

karikatury

Známé osobnosti byly od nepaměti pro karikaturistu vděčným tématem a někteří si svou vizáží o karikatury přímo říkají, posuďte sami.......Co je to karikatura?...
Stručná historie karikatury....